Εγκαταστάσεις ManosPack

Η καρδιά της MANOSPACK χτυπά εδώ.

Η ιδιόκτητη σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα11.000 τ.μ. στεγάζει τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τη ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
Κάθε έργο αντιμετωπίζεται ως μοναδικό, μέσα σε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από τα τμήματα Σχεδιασμού, Έρευνας& Ανάπτυξης, Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας, Marketing και Πωλήσεων.
Εδώ ξετυλίγονται γνώση και ταλέντο, ανάγκες και σχήματα, υλικά και χρώματα, τεχνικές και τεχνολογίες. Για να δημιουργήσουν από την αρχή ένα άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα. Να προσφέρουν με υπευθυνότητα ελκυστικές λύσεις. Ακόμη και στις
πιο ιδιαίτερες συσκευαστικές ανάγκες.
2.500 τόνοι πρώτης ύλης φιλοξενούνται μόνιμα στις αποθήκες 4.000 τ.μ.
Η διασφάλιση συνεχούς διαθεσιμότητας πρώτων υλών είναι μια από τις προτεραιότητες της MANOSPACK.