Εκτύπωση εντύπων

Δύο 5χρωμες εκτυπωτικές μηχανές ψηφιακής τεχνολογίας και μια 7χρωμη φλεξογραφική ρολού-ρολού υψηλής ανάλυσης, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων και εύκαμπτων λύσεων. Αποδίδοντας καθαρή σήμανση και ελκυστική εμφάνιση των προϊόντων, σε μεγάλες ταχύτητες.
Η βαθιά γνώση και τα τεχνολογικά εργαλεία δίνουν απεριόριστες δυνατότητες.

Εκτύπωση εντύπων