Επεξεργασία συσκευασιών

Απαιτητικές συσκευασίες, τεσσάρων ή έξι κολλήσεων με τοπική επιβερνίκωση,μορφοποίηση σε σκαφάκια τροφίμων ψυγείου και φούρνου.

  • κοπτική στάντζα
  • συρταροκόλληση 4 – 6 γωνιών
  • λαμινάρισμα
  • παραθυροκόλληση
  • ταινία απόσχισης
  • εφαρμογη χερουλιών
  • θερμοδιαμόρφωση χάρτινου περιέκτη
  • διαμόρφωση / κόλληση χάρτινου περιέκτη

Επεξεργασία συσκευασιών