Οι πιστοποιήσεις μας

Η Manospack είναι η πρώτη εταιρεία με μεγάλη εξειδίκευση και είναι πιστοποιημένη με ISO & πιστοποιήσεις που την καθιστούν στην πρώτη βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας της Ελλάδος.